administrace

Dobrovolná dražba bývalé kotelny

Obrázky

thumb_24_hlavni kopie.jpg


thumb_24_obraz077 kopie.jpg


thumb_24_obraz078 kopie.jpg


thumb_24_obraz079 kopie.jpg


thumb_24_obraz082 kopie.jpgAdresa: Hradec Králové
Okres: Hradec Králové
Cena: 3900000

Dražební vyhláška

Typ: Dražby
Druh nemovitosti: K podnikání
Stav: Vydraženo
Druh dražby: Dobrovolná dražba


Celý popis: soubor nemovitostí a to budova bez čp./če. – stavba technického vybavení na pozemku p.č.st. 239/2 a pozemek p.č.st. 239/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3.341 m2 vše včetně součástí a příslušenství, v obci Hradec Králové a k.ú. Věkoše, jak jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na LV č. 12194 pro k.ú. Věkoše. Na výše uvedeném pozemku se dále nachází stavba komína a „betonové vany“ se souvisejícím přístřeškem, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí a jsou rovněž předmětem dražby.Hlavní budova byla využita jako výtopna. Je jednopodlažní, přibližně obdélníkového půdorysu, dvě kratší svislé obvodové konstrukce jsou zděné a opláštěné a zbývající delší jsou opláštěny skleněnými tabulemi, z nichž jedna má podezdívku a druhá navazuje na nižší provoznětechnicky spojenou zděnou přístavbu. Nosné konstrukce jsou železné. Vnitřní dispozice jsou tvořeny vyzděnými příčkami vyztuženými kovovou konstrukcí. Budova není již delší dobu využívána a je vyklizená, bez původních technologií, ve střeše je pozůstatek nefunkčních odvětrávacích těles. Budova dále nemá žádné zvláštní vybavení. Vzhledem k využití stavby lze předpokládat vnitřní sanační práce.Před hlavní budovou se nachází LAPOL o dvou kruhových nosných podestách pro mazutové zásobníky. Zásobníky byly demontovány. Nebyla zjištěna žádná historická událost spojená s případným únikem paliv, proto se ekologická zátěž nepředpokládá, nelze ji však vyloučit.Vlevo od hlavní budovy se nachází těleso komína. Je v dobrém stavebnětechnickém stavu. Okolo hlavní budovy je zpevněná komunikace, převážně však na cizím pozemku.Nemovitosti jsou napojitelné na sítě ZTV v rozsahu voda, elektro, kanalizace, plyn a dálkové vytápění.Nemovitosti jsou přístupné z ulice Pouchovská po zpevněné komunikaci nezjištěného vlastníka, umístěné na pozemkové parcele p.č. 1153 ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové a na stavební parcele p.č. 238/1 ve vlastnictví Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s.. Na žádném z těchto pozemků nebylo zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy, právní stav tak není v tomto smyslu dořešen.Výměra pozemku p.č. 239/2 činí 3.341 m2. Pozemek je rovinatý, má nepravidelný tvar.Územní plán zveřejněný na oficiálních stránkách Města Hradec Králové zařazuje tuto plochu do „přestavba - plochy pro motorovou dopravu ostatní MD2“.


Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
Pošlete email s nabídkou přátelům

Tato nabídka byla prohlížena 4561 krát.